Vägen till det
perfekta konsultuppdraget.

Connected Skills är det framtida sättet att direkt koppla samman kundbehov med marknadens konsulter för att kapa mellanhänder och kostnader.

Plattformen är en digital mötesplats för kunder, konsultchefer och konsulter som erbjuder en automatisk matchning mellan uppdrag och konsulter med relevant kompetens.
Connected Skills har utvecklats för att öka kvalitet och transparens, minska administration och spara tid. Teamet bakom plattformen är engagerade och erfarna specialister inom konsultmatchning som brinner för att göra konsultrekrytering så effektiv och enkel som möjligt.
Vår vision är att Connected Skills ska hantera de administrativa och tidskrävande uppgifterna i en konsultrekrytering.